Helande samtal - Stödjande samtal - Vägledning - Samtalsterapi

 

Samtalen sker på distans så att du kan vara i en avslappnad och trygg miljö. Du styr vad vi ska prata om och allt som sägs stannar mellan oss. Jag möter dig där du står med respekt, medkänsla och omtanke och mitt fokus är helt på dig, din situation och ditt välmående.  


Jag ser människan som en helhet där man tar hänsyn till alla delarna, inte bara den fysiska kroppen utan även den mentala/psykiska kroppen, den känslomässiga kroppen och den andliga/själsliga kroppen. Ditt välmående påverkas av alla aspekter, mår du dåligt inom ett av dessa områden kan det ha effekt på övriga områden. Det är viktigt att man ser och uppmärksammar hela människan, din kropp, dina tankar, dina känslor och även lyssna till vad ditt inre jag (själen) har att förmedla. Vi är komplexa människor där delarna påverkar varandra och samspelet mellan de olika delarna spelar en avgörande roll för hur vi mår och fungerar. 


För att må bra behöver vi ta hand om oss själva, vi behöver vara snälla och omtänksamma mot oss själva, precis som vi är mot andra. Vi behöver bli mer uppmärksamma på vad vår kropp förmedlar och vi behöver också bli bättre på att rikta uppmärksamheten inåt och se vårt eget mående och våra egna behov. Jag vill hjälpa dig att utveckla en större medvetenhet om dig själv och ditt liv. Jag vill att du ska få verktyg och strategier som hjälper dig att hantera livet. Samtalen kan ge dig stöd och vägledning och få dig att fundera och reflektera men också inspirera dig att kunna göra medvetna val och förändringar som är bra för dig och som får dig att må bra. I samtalen sker helande och är en väg till personlig och själslig utveckling. 


Med hjälp av Hjärnans förstånd och drivkraft och Hjärtats intuition och visdom så hamnar du på rätt väg. Använd ditt Hjärta som Kompass och Vägvisare så hittar du den väg du är menad att gå - din unika livsväg också kallad din North Node.


Om du i samtalen önskar utökad vägledning och information kan jag:

-Även tolka din Astrologiska föedelsekarta för att få lite mer vägledning om vem du är, vad du har med dig och vart du är menad att gå. Vi kan även se vilka förmågor och gåvor du har med dig men också de utmaningar du kan stöta på under livets gång och som kan vara hinder för dig i livet.

-Med hjälp av Tarotkort och Orakelkort för att se var energierna ligger det kan ge dig användbar vägledning på din väg framåt.

-Använda Numerologi där dina Personliga tal kan ge dig värdefull information.

-Genom en vägledd meditationsövning hjälpa dig att aktivera och expandera ditt inre ljus och kompass.( OBS: Jag gör inga utredningar, ställer diagnoser eller behandlar psykiska sjukdomar. Sök vid behov Psykologhjälp.)