Samtalsterapi/Stödjande samtal/Vägledning

 

Behöver du stöd eller vägledning i livet, sitter du fast i en situation eller har du ett problem som känns jobbigt att hantera själv och vill ha någon utomstående att tala med. Det är du som väljer vad vi ska prata om och tillsammans hittar vi vägar som hjälper dig att komma vidare i din situation. Med respekt, medkänsla och omtanke möter jag dig där du står och mitt fokus är på Dig och Ditt välmående.

 

För att känna att man mår bra och att livet flyter på som du vill, så behöver du kunna göra medvetna val och skapa förändringar som är bra för dig och som gör att du kan leva det liv du vill leva. Du behöver verktyg som hjälper dig att själv hantera de situationer och problem du stöter på i livet. Jag vill hjälpa dig att öka din medvetenhet om dig själv och ditt liv, att få insikter och förståelse över dina tankar, känslor, beteenden och mönster och hitta verktyg och vägar som hjälper dig att komma framåt i livet och med din situation. Samtalen kan ge dig stöd och vägledning och få dig att reflektera och fundera och ge motivation och inspiration att uppnå de förändringar du önskar i livet.

 

En bra väg till välmående och balans i livet är att bli uppmärksam på sig själv och få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra. Vi behöver skapa tillfällen då vi kan stanna upp och hämta andan en stund och rikta uppmärksamheten inåt, på oss själva, och se vårt eget mående och våra egna behov. Att lära mer om sig själv innebär att man upptäcker styrkor och förmågor man har, men även sådant som hindrar dig.

 

Vi människor är en helhet som består av kropp, knopp och själ och samspelet mellan de olika delarna spelar en avgörande roll i hur vi mår och fungerar. Min övertygelse är att man måste se till helheten och ta med hela människan, din kropp, dina tankar, dina känslor och det ditt inre jag (själen) vill säga, för att uppnå välmående, hälsa och balans i livet.

 

Genom att ta ett steg i taget hittar vi tillsammans vägar till ett bättre välmående där du också blir bättre på att hantera livets upp och nedgångar och de situationer och problem du ställs inför.

 

OBS: Jag gör inte utredningar, ställer diagnoser eller behandlar psykiska sjukdomar.