Om mig

 

Jag heter Charlotte Sundström och är Diplomerad Samtalsterapeut (med CFT inriktning). Har tidigare arbetat som förskollärare i över tjugo år, både inom skola och förskola. Efter att vid återkommande tillfällen hamnat i utmattningstillstånd och av läkare blivit rådd att helt byta inriktning på arbete. För att kunna återhämta mig och i långa loppet kunna bli frisk var det nödvändigt för mig att arbeta med något där arbetsmiljön är lugnare och mindre stressande och där jag har färre människor runt mig. Så efter en tids funderande och sökande bestämde jag mig för att byta yrke och skola om mig till samtalsterapeut.


Det är en utmaning som känns både kul och spännande efter många år inom förskolläraryrket. Har under åren samlat på mig ganska mycket erfarenhet vad gäller arbete med människor där en viktig del har varit att stödja och vägleda, och att vara den man kan bolla sina tankar och problem med.  Jag har alltid tyckt att det är roligt att kunna hjälpa människor hitta lösningar och kunna komma vidare i sina tankegångar.


Det har tagit ganska lång tid för mig att må så bra som jag gör idag. Det är mycket jag önskar jag vetat för tio år sedan och jag hade definitivt velat ha haft någon att prata med som kunde ha hjälpt mig framåt, hjälpt mig förstå, hjälpt mig att inte om och om igen hamna tillbaka till ruta ett. För att lättare kunna ta sig igenom livets upp- och nedgångar på ett tillfredsställande sätt behöver man bli medveten. Man behöver se sig själv och sitt liv med andra ögon, det handlar om att få förståelse för sig själv och andra, att kunna se saker utifrån olika synvinklar och inte vara rädd att förändra och prova nya vägar. På så sätt kan man göra medvetna val och skapa förändringar som leder till ett mer tillfredsställande liv och ett bättre välmående.